Eurest Services
 

live our promise

wie zijn wij

Voorbeeld afbeelding

safety


Jij kunt je volledig richten op jouw eigen werk, want de veiligheid van jouw en onze medewerkers is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Van ontwikkeling en inkoop tot en met de daadwerkelijke uitvoering van dienstverlening of projecten; bij elke stap overwegen we de risico’s van onze keuzes. Iedere afdeling van onze organisatie draagt zijn steentje bij aan het creëren van  een prettige en veilige werkplek voor jou, je medewerkers en je gasten. Zo bouwen wij gezamenlijk aan een cultuur van veiligheid.
 
Onze facilitair medewerkers staan centraal; zij zijn opmerkzaam en kritisch als het gaat om veiligheid. Binnen Eurest Services laten wij iedere medewerker meedenken in het signaleren van risico’s en het aandragen van oplossingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Hierdoor ontstaat een unieke wisselwerking tussen management en uitvoerende medewerkers op het gebied van veiligheid en gezondheid. Door al onze medewerkers zo actief te betrekken, leren we van elkaar en wordt de actieve inzet voor veiligheid ieders tweede natuur.
 
Met de laatste inzichten op het gebied van gedrag, leren en motivatie enthousiasmeren we onze medewerkers voor veilig gedrag en maken we veiligheid echt tot een meerwaarde.
Het draait bij ons om intrinsieke motivatie en dat bereiken we met onze interactieve tools, zoals leerzame games, video’s, quizzen en puzzels.
 
Op deze wijze bereiken wij dat veiligheid niet langer een belemmering of een saaie preek wordt over wat er allemaal mis kan gaan; het is leuk en het loont. Daar profiteert uiteindelijk iedereen van, want een medewerker die veilig werkt, voelt zich prettig en presteert beter.